top of page

Blijdschap


Vorige week startte ons "Groeiproject" over de Vrucht van de Geest met LIEFDE. Vandaag gaan we nadenken over BLIJDSCHAP. Blijdschap is veelbesproken in de Bijbel. Blijvende vreugde kan alleen in God gevonden worden en is dus nauw verbonden met het leven in God's aanwezigheid. Dan is het ook logisch dat Gods Geest die in je hart woont, een bron van diepe vreugde is.


En over wonen gesproken, hoe is het met jouw huis? Heb je het al gevouwen? Het is mooi om dat huis gedurende dit project als metafoor te gebruiken, elke vrucht krijgt een eigen kamer in jouw huis.


De eerste kamer gevuld met LIEFDE


Ondanks dat de Geest in je hart woont kunnen zorgen en verdriet je vreugde soms overschaduwen. Probeer je dan te richten op God in plaats van je omstandigheden, focus op Hem. We kunnen ons zelf niet vullen met blijdschap maar God kan dat wel!

'De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.'

(Romeinen 15:13)


Hoe richten we ons dan op God?

Vreugde en blijdschap zijn mogelijk wanneer we op de juiste manier kijken. Blijven kijken naar het negatieve helpt niet, lekker naar buiten en een mooie wandeling maken helpt wel. Kom in beweging in plaats van blijven hangen.


Blijdschap als vrucht van de Geest is je hart en gedachten openen voor de goedheid en liefde van God, Hij kijkt ook naar ons met vreugde:

‘De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.’

Zefanja 3 vers 17


Hij zal zich over ons "Met vreugde verblijden" en "juichen met gejubel", hoe mooi is dat! Probeer daar aan vast te houden!


Hieronder nogmaals de links naar de printables die ik maakte voor dit project.

Voor de start van dit project heb ik 9 kaartjes gemaakt van de vrucht van de Geest, de link naar die bestanden vind je hieronder.NB Dit project en alles wat erbij hoort is helemaal gratis, het enige dat ik van je vraag is dat jij 'het doorgeeft' en dan bedoel ik dat je iets goeds doet voor iemand anders.

Hopelijk heb je veel plezier met dit deel van het project, mail me gerust via het formulier onderaan deze pagina of zoek me op op Instagram (@praktisch_christenen).


Groeten Renneke


PS wil je geen update meer missen? Abonneer dan even onderaan deze pagina!


Dit is wat ik gemaakt heb voor 'LIEFDE', ik heb geprobeerd op papier te krijgen wat ik heb geleerd en een klein boekje gemaakt met alle (Bijbel) teksten die me aanspraken over liefde.

 

Joy


Last week we started our "Growing Project" on the Fruit of the Spirit with LOVE. Today we are going to think about JOY. Joy is much discussed in the Bible. Lasting joy can only be found in God and is closely linked to living in God's presence. Then it also makes sense that God's Spirit living in your heart is a source of deep joy.


And speaking of living, how is your house? Have you already folded it? It is nice to use that house as a metaphor during this project, each fruit gets its own room in your house.


Although the Spirit dwells in your heart, worry and sorrow can sometimes overshadow your joy. Then try to focus on God instead of your circumstances, focus on Him. We cannot fill ourselves with joy, but God can!

‘May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.’

‭‭Romans‬ ‭15‬:‭13‬ ‭NIV‬‬


How do we focus on God?

Joy and happiness are possible when we look the right way. Keeping looking at the negative doesn't help, going outside and taking a nice walk does help. Get moving instead of hanging around.

Joy as the fruit of the Spirit is opening your heart and mind to the goodness and love of God, He also looks at us with joy:


'The Lord your God is with you, the Mighty Warrior who saves. He will take great delight in you; in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.'

‭‭Zephaniah‬ ‭3‬:‭17‬ ‭NIV‬‬


He will "rejoice with joy" over us and "rejoice with joy," how beautiful is that! Try to hold on to that!


Below you will find the link to Google Drive for the general files for this project.

I also made an additional printable with cards with al the Fruit of the Spirit and some inspirational quotes. You can download it with the link down below.


This project and everything that goes with it is completely free, all I ask of you is that you 'pay it forward' and by that I mean that you do something good for someone else.

Have fun again with this part of the project and feel free to email me or look me up on Instagram (@praktisch_christenen).


Greetings Renneke


Don't want to miss anything, subscribe down below to my blog!

This post is inspired by the devotional 'de vrucht van de Geest' from Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap via Youversion.


Comments


Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page