top of page

Blijven Groeien

Bijgewerkt op: 31 mei 2023

‘Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien’

De eerste regel van Gezang 78


Het lied waar ik afgelopen week een keer mee opstond.


Ik ben al een tijdje aan het broeden op ‘groeien’ en dit was (weer) een bevestiging. 1 juni wil ik starten met een kort, leuk project over de Vrucht van de Geest. Dit is het begin van een ‘groeiproject’, groeien in geloof, dat tot eind dit jaar zal lopen. Steeds in kleine delen, zullen we samen ‘groeien’. Eerst over de Vrucht van de Geest en erna misschien over hoe je de Bijbel kunt lezen, of over bidden, misschien wel over hoe je beter God’s stem kunt horen (én verstaan!), over Hem vertrouwen, loslaten......zoveel ideeën!


Elk onderdeel van dit project zal anders zijn, alles op basis van groeien en bouwen in geloof.

Ik wil daarvoor eerst een ‘huis’ gaan bouwen, figuurlijk maar ook een beetje letterlijk. Een huis met 9 kamers voor alle karaktereigenschappen/vruchten van de Geest. Daarna gaan we een ‘tuin aanleggen’ met een ‘vijver’, een ‘moestuin’ enz enz Allemaal metaforen voor groeien en bouwen.

En tussendoor hebben we ook wat pauzes om de dingen wat te laten zakken.


Maar we beginnen bij Vrucht van de Geest op 1 juni. Ik heb er een leuke printable bij ontworpen die je kunt downloaden en printen om te gebruiken in je Bijbel of je geloofscreaties. Deze zal als basis dienen voor de komende maanden en ik zal er wat leuke extra’s bij ontwerpen, steeds iets erbij, zodat ook dat groeit.Ik adviseer je een boekje/notitieboek/blok speciaal voor dit Groeiproject te gebruiken, zo kan je daar steeds weer op terugvallen.

Vanaf 1 juni deel ik hier en/of op Instagram dagelijks een korte overdenking, deels van mezelf en deels geïnspireerd door de Youversion Bijbelapp.


Hieronder vind je de link naar Google Drive voor de bestanden.


Dit project en alles wat erbij hoort is helemaal gratis, het enige dat ik van je vraag is dat jij 'het doorgeeft' en dan bedoel ik dat je iets goeds doet voor iemand anders.


Alvast heel veel plezier met dit deel van het project en mail me gerust of zoek me op op Instagram (@praktisch_christenen).


Groeten Renneke


PS wil je geen update meer missen? Abonneer dan even onderaan deze pagina!

 

Keep Growing


‘Let me keep growing and florishing in You’

The first line of Hymn 78 (our Dutch Hymnbook)


The song I got up to last week.


I've been brooding on ′′growing′′ for a while and this was (again) a confirmation. June first I want to start with a short, fun project about the Fruit of the Spirit. This is the start of a 'growth project', growing in faith, that will run until the end of this year. In small parts, we will 'grow' together. First about the Fruit of the Spirit and then maybe about how to read the Bible, or about praying, maybe about how you can hear (and understand!) God's voice better, about trusting Him, letting go......so much ideas!


Every part of this project will be different, all based on growing and building in faith.

I first want to build a 'house', figuratively but also a bit literally. A house with 9 rooms for all character traits/fruits of the Spirit. Then we will create a 'garden' with a 'pond', a 'vegetable garden' etc etc All metaphors for growing and building.

And in between we also have some breaks to let things sit a bit.


But we start with Fruit of the Spirit on June 1. I've designed a nice printable that you can download and print to use in your Bible or your faith creations. This will serve as a basis for the coming months and I will design some nice extras, always adding something, so that it also grows.I advise you to use a booklet/notebook/block especially for this Growth Project, so that you can always fall back on it.

From June 1, I will be sharing a daily short reflection here and / or on Instagram, partly from myself and partly inspired by the Youversion Bible app.


Below you will find the link to Google Drive for the files.This project and everything that goes with it is completely free, all I ask of you is that you 'pay it forward' and by that I mean that you do something good for someone else.


Have fun with this part of the project and feel free to email me or look me up on Instagram (@praktisch_christenen).


Greetings Renneke


Don't want to miss anything, subscribe down below to my blog!


Comments


Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page