top of page

Comfort zone

Goedemorgen, hoe gaat het met jullie? We zijn alweer bijna halverwege mei, wat gaat dat snel hè. Ik weet niet hoe het voor jullie is maar ik geniet ontzettend van al het jonge groen en de lentebloemen.

Afgelopen week sprak ik met iemand over je comfort zone, zo’n mooi woord maar wat betekent het eigenlijk? Nou ja het woord zegt het al, het is blijven op een plek die voor jou comfortabel voelt. Het is geen risico’s nemen, het is misschien zelfs wat gezapig…….saai…… Niets mis met saai hoor maar wat ik las is dit:

“In onze comfort zone is het moeilijk om te groeien in ons geloof.”

Dus wil je groeien, in je geloof of op een ander vlak, moet je soms uit je comfort zone stappen, een risico nemen……..je Cape om doen! Dat kan zijn door in een gesprek met iemand iets van je geloof te tonen, in een ideale situatie zou het mooi zijn dat dat mensen nieuwsgierig maakt. En misschien is het zelfs niet nodig om je geloof te laten zien maar kan je met je daden mensen wakker maken. Denk eens na vandaag en de komende dagen over hoe jij uit je comfort zone kunt komen. Het kan onwennig voelen maar houd vast aan je Cape, de Heilige Geest!

Ik spreek jullie snel weer! Ren.

Good morning, how are you doing? We are almost halfway through May, time flies! I don’t know what it is like for you, but I really enjoy all the young greenery and the spring flowers.

Last week someone pointed out the comfort zone to me, such a nice word, but what does it actually mean? Well, the word says it all, it means staying in a place that feels comfortable for you. It is not taking risks, it might even be a bit sluggish ……. boring …… Nothing wrong with boring, but what I read is this:

“It’s hard to grow your faith inside of your comfort zone.”

So if you want to grow, in your religion or in another area, you sometimes have to step out of your comfort zone, take a risk …….. put on your Cape! This could be by showing something of your faith in a conversation with someone, in an ideal situation it would be nice if that would make people curious. And maybe it is not even necessary to show your faith, but you can wake people up with your actions. Think about how you can get out of your comfort zone today and in the coming days. It may feel awkward but hold on to your Cape, the Holy Spirit!

See you again soon, Ren.

Comments


Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page