top of page

MOED

Bijgewerkt op: 17 nov. 2022

We staan nog aan het begin van een nieuw jaar, vaak een tijd van nieuwe plannen, goede voornemens etc. Nieuwe plannen en vooral plannen die je uit je comfortzone halen zijn spannend. Je kunt ervoor kiezen om het niet te doen, maar wat heb je te verliezen als je die spreekwoordelijke koe bij de horens grijpt? Weet je, de tijd gaat toch door, dus waarom zou je die tijd niet nemen voor iets nieuws spannends?

Moed is lef hebben!

En dan heb ik het niet over parachutespringen of bungeejumpen maar over wat je nu kunt doen om aan die les Frans te beginnen, een andere baan te kiezen…. Wat je nu kunt doen is ….. doen, durven!

De Bijbel spreekt vaak over moed of moed in combinatie met sterk zijn, je moet sterk zijn om dapper te zijn. Tijdens onze Biblejournaling deze week stonden we stil bij moed. Het was erg gezellig met een goede en ontspannen sfeer. Gewoon aan mijn eettafel thuis. Wil je meedoen? Neem contact met mij op via de contactknop.


COURAGE


We are still at the beginning of a new year, often a time of new plans, resolutions, etc. New plans and especially plans that take you out of your comfort zone are exciting. You can choose not to do it, but what do you have to lose if you do grab that proverbial cow by the horns? You know, time goes on anyway, so why not take that time for something new exciting? Courage is having the guts! And I’m not talking about skydiving or bungee jumping but about what you can do now to start that French class, choose another job …. What you can do now is ….. do, dare!

The Bible often mentions courage or courage in combination with being strong, you have to be strong to be brave. During Biblejournaling this week, we considered courage. It was very cozy with a good and relaxed atmosphere. Just at my dining table at home. Want to join? Contact me through the contact button.


Comentarios


Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page