top of page

geduld


Op 1 juni startte ons "Groeiproject" over de Vrucht van de Geest. Ondertussen hebben we nagedacht over Liefde, Blijdschap, Vrede en Vriendelijkheid. Nu zijn we bij Geduld.


Geduld vind ik een lastige, schreef ik op Instagram deze week. In deze tijd is geduld vaak niet eens nodig. Als je even met je ogen knippert ligt je bestelde pakket al op de mat, als je iemand wil zien en spreken dan (video)bel je ze, een serie binge-watch je….


Geduld is een eigenschap die hoort bij het groeiproces van christenen. In de beeldspraak van kleding roept Paulus op de oude kleren van ongeduld uit te trekken. Oude kleren zitten vaak lekker soepel en als gegoten. Maar de Geest wil ons een ‘make-over’ geven. Dat gaat niet buiten ons om, het vraagt een verlangen naar het nieuwe karakter.

"Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld."

Kolossenzen 3:12


Maar als je kijkt naar het voorbeeld in de natuur van de appelbloesem tot de appel, dat heeft tijd nodig, tijd om te groeien. En zo is het ook met ons geloof, we zijn niet in een oogwenk een perfecte Christen, dat moet groeien. En dat is eigenlijk ook een enorm mooi vooruitzicht, dat er elke dag groei mag zijn, rustige, gestage, geduldige groei.


Afgelopen week verliep voor mij verdrietig met het overlijden van een geliefde tante. De tante die mij op mijn zestiende vertelde dat als ik Jezus in mijn hart wil ik daar alleen maar om hoef te vragen. En dat heb ik diezelfde avond gedaan. En nu op mijn 52e, zoveel jaren later, is het zaadje wat mijn lieve tante zaaide, tot bloei gekomen. Jezus was in mijn hart, al die jaren, sturend, mij niet loslatend, geduldig wachtend. Jezus, God, de Heilige Geest werkt in jou, je hoeft het alleen maar te vragen.Hieronder nogmaals de links naar de printables die ik maakte voor dit project.

Voor de start van dit project heb ik 9 kaartjes gemaakt van de vrucht van de Geest, de link naar die bestanden vind je hieronder.


NB Dit project en alles wat erbij hoort is helemaal gratis, het enige dat ik van je vraag is dat jij 'het doorgeeft' en dan bedoel ik dat je iets goeds doet voor iemand anders.

Hopelijk heb je veel plezier met dit deel van het project, mail me gerust via het formulier onderaan deze pagina of zoek me op op Instagram (@praktisch_christenen).


Groeten Renneke


PS wil je geen update meer missen? Abonneer dan even onderaan deze pagina!
 

patience

June first we started our "Growing Project" on the Fruit of the Spirit. We already thought about Love, Joy, Peace and Kindness. Now we are talking about Patience.


I find patience a difficult one, in this day and age patience is often not even necessary. In a blink of the eye, your ordered package is already at your door, if you want to speak to someone, you call them, you binge-watch a series….


Patience is a quality that belongs to the growth process of Christians. In the imagery of clothing, Paul calls for the old clothes to be put off in impatience. Old clothes are often nice and smooth and fit like a glove. But the Spirit wants to give us a makeover. That is not beyond our control, it requires a desire for the new character.


‘Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.’

‭‭Colossians‬ ‭3‬:‭12‬ ‭NIV‬‬But if you look at the example in nature from the apple blossom to the apple, it takes time, time to grow. And so it is with our faith, we are not a perfect Christian in the blink of an eye, it has to grow. And that is actually also a very nice prospect, that there may be growth every day, quiet, steady, patient growth.


Last week was very sad for me with the passing of a beloved aunt. The aunt who told me when I was sixteen that if I want Jesus in my heart, all I have to do is ask. And that's what I did that night. And now at the age of 52, so many years later, the seed my dear aunt sowed has blossomed. Jesus was in my heart all these years, guiding, not letting go of me, patiently waiting. Jesus, God, the Holy Spirit works in you, you just have to ask.


Below you will find the link to Google Drive for the general, files for this project.

I also made an additional printable with cards with al the Fruit of the Spirit and some inspirational quotes. You can download it with the link down below.


This project and everything that goes with it is completely free, all I ask of you is that you 'pay it forward' and by that I mean that you do something good for someone else.

Have fun again with this part of the project and feel free to email me or look me up on Instagram (@praktisch_christenen).


Greetings Renneke


Don't want to miss anything, subscribe down below to my blog!

This post is inspired by the devotional 'de vrucht van de Geest' from Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap via Youversion.


1 Comment


Gerda van de Goor
Gerda van de Goor
Jun 19, 2023

Lieve Renneke, wat een mooie getuigenis deel je met ons in dit bericht! Wat jammer dat je tante zo plotseling is overleden maar wat heeft ze jou ooit een groot cadeau gegeven. Je mag weten dat jij ook met het posten van deze hoopvolle berichten, zaadjes plant. Liefs van Gerda❤️

Like

Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page