top of page

Goedheid-goodness


Op 1 juni startte ons "Groeiproject" over de Vrucht van de Geest.

Vandaag denken we na over Goedheid.


Goedheid betekent: jezelf inspannen ten behoeve van anderen. Dat lijkt erg op “vriendelijkheid”, maar is meer gericht op onze daden dan op onze gevoelens of houding.

In Galaten 6:9-10 roept Paulus zijn lezers op:

“Laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen,”

Goedheid is geen “vrucht” die we zelf kunnen voortbrengen, maar een vrucht van de Geest die in ons hart woont. Hij laat ons proeven en zien dat de Heere goed is (Psalm 34:8). Bij God is goedheid niet alleen iets dat Hij doet, maar goedheid zit vast in zijn karakter. Hij is volkomen goed. Alleen als we dat hebben gezien, zijn ook wij in staat om goed te doen.


Vraag: Hoe kun jij vandaag “goed doen”?Hieronder nogmaals de links naar de printables die ik maakte voor dit project.

Voor de start van dit project heb ik 9 kaartjes gemaakt van de vrucht van de Geest, de link naar die bestanden vind je hieronder.


NB Dit project en alles wat erbij hoort is helemaal gratis, het enige dat ik van je vraag is dat jij 'het doorgeeft' en dan bedoel ik dat je iets goeds doet voor iemand anders.

Hopelijk heb je veel plezier met dit deel van het project, mail me gerust via het formulier onderaan deze pagina of zoek me op op Instagram (@praktisch_christenen).


Groeten Renneke


PS wil je geen update meer missen? Abonneer dan even onderaan deze pagina!
 

goodness

June first we started our "Growing Project" on the Fruit of the Spirit. We already thought about Love, Joy, Peace, Kindness and Patience. Today let's think about Goodness.


Goodness means: exerting yourself for the benefit of others. That is very similar to “kindness”, but it focuses more on our actions than on our feelings or attitudes.

In Galatians 6:9-10, Paul exhorts his readers:

‘Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people,’

‭‭


Goodness is not a "fruit" that we can produce ourselves, but a fruit of the Spirit that dwells in our hearts. He lets us taste and see that the Lord is good (Psalm 34:8). With God, goodness is not just something He does, but goodness is rooted in His character. He's perfectly good. Only when we have seen that, we also are able to do good.


Question: How can you “do good” today?
Below you will find the link to Google Drive for the general, files for this project.

I also made an additional printable with cards with al the Fruit of the Spirit and some inspirational quotes. You can download it with the link down below.


This project and everything that goes with it is completely free, all I ask of you is that you 'pay it forward' and by that I mean that you do something good for someone else.

Have fun again with this part of the project and feel free to email me or look me up on Instagram (@praktisch_christenen).


Greetings Renneke


Don't want to miss anything, subscribe down below to my blog!

This post is inspired by the devotional 'de vrucht van de Geest' from Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap via Youversion.


Comments


Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page