top of page

It is really going to be a Challenge…..

Hi everybody, hope you are doing well. In Holland its been snowing and our whole world is white, what a sight to see! I was thinking about the Lent-40 day project, I wanted to do something deep and meaningful……..but yesterday I heard someone say that doing something very small can be something big for Him. Like a mustard seed……

And what can be more meaningful than reading the Bible? And actually this is not really “small” because we are going to read the whole New Testament in 40 days….WHAT? Yes you read that right!

I am up for the challenge, are you?

As I told you here last week Lent is a season of reflection and preparation before the celebrations of Easter. By observing the 40 days of Lent, Christians replicate Jesus Christ’s sacrifice and withdrawal into the desert for 40 days. Lent is marked by fasting, both from food and festivities but you can also fast from social media for example. How you fast is up to you (and God).

For me the fasting will be intermittent fasting, so I can eat for 8 hours and then fast for 16 hours. I will also be holding back with social media and playing games (I loooooove Scrabble/Wordfeud). It is my desire to fill the time with reading…..The New Testament…..

Now how will this work? Every day you get a message here with what you can read that day, I follow the reading list provided by Margaret Feinberg in my Youversion app. And she says this about the 40-Day New Testament Challenge: What if you spent the next 40 days walking alongside Jesus, listening to His life-changing teachings, visiting churches with Paul, and falling more in love with God with each turning page? Our prayer is that at the end, you’ll feel so spiritually full you’ll never want to live empty again.

Starting Wednesday Februari 17 you get a message every day here on my blog with what you can read that day. Sometimes there will only be the Bibleverses, sometimes I will talk to you some more. If you not yet follow my blog you can do so by clicking in the navigation bar on the right on FOLLOW BLOG VIA EMAIL. I really hope that you join me in this 40-Day New Testament Challenge!! If you have any questions just ask me here in the comments.

What if you spent the next 40 days walking alongside Jesus, listening to His life-changing teachings, visiting churches with Paul, and falling more in love with God with each turning page? Margaret Feinberg

Hallo allemaal,

Hallo allemaal, ik hoop dat het goed met jullie gaat. Ik was bezig met nadenken over het 40 dagen-project, ik wilde iets diepgaands en zinvols doen … maar gisteren hoorde ik iemand zeggen dat iets heel kleins doen iets groots voor Hem kan zijn. Als een mosterdzaadje ……

En wat kan er zinvoller zijn dan de bijbel lezen? En eigenlijk is dit niet echt “klein” want we gaan het hele Nieuwe Testament in 40 dagen lezen … WAT? Ja je leest het goed!

Ik ga de uitdaging aan, jij ook?

Zoals ik je hier vorige week vertelde, is de vastentijd een seizoen van reflectie en voorbereiding voor de viering van Pasen. Door de 40 dagen van de vastentijd te observeren, repliceren christenen het offer van Jezus Christus en de terugtrekking in de woestijn gedurende 40 dagen. De vastentijd wordt gekenmerkt door vasten, zowel van eten als festiviteiten, maar je kunt ook vasten van bijvoorbeeld sociale media. Hoe je vast, is aan jou (en God).

Voor mij is het vasten intermitterend vasten, dus ik kan 8 uur eten en dan 16 uur vasten. Ik zal ook terughoudend zijn met sociale media en spelletjes spelen (ik ben gek op Wordfeud :*). Het is mijn verlangen om de tijd te vullen met lezen ….. Het Nieuwe Testament …..

Hoe werkt het? Elke dag krijg je hier een bericht met wat je die dag kunt lezen, ik volg de leeslijst van Margaret Feinberg in mijn Youversion app. En ze zegt dit over de 40-daagse uitdaging van het Nieuwe Testament: wat als je de komende 40 dagen naast Jezus zou lopen, naar zijn levens veranderende lessen zou luisteren, kerken bezoeken met Paulus en steeds meer van God zou gaan houden met elke omgeslagen bladzijde? Het is ook mijn gebed dat je je aan het einde van dit project zo geestelijk vol zult voelen dat je nooit meer in leegte wilt leven.

Vanaf woensdag 17 februari krijg je hier op mijn blog elke dag een bericht met wat je die dag kunt lezen. Soms zijn er alleen de Bijbelversen, soms zal ik nog wat meer schrijven. Als je mijn blog nog niet volgt, kun je dat doen door in de navigatiebalk aan de rechterkant op BLOG VOLGEN VIA E-MAIL te klikken. Ik hoop echt dat je met me meedoet aan deze 40-daagse Nieuwe Testament-uitdaging !! Als je vragen hebt, stel ze me dan gerust hieronder in de comments.

X Ren.

Kommentare


Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page