top of page

over groeien

(English below)

Afgelopen maand juni hebben we nagedacht over de Vrucht van de Geest in het project van Groeien. Ik hoop van harte dat het iets heeft bij mogen bijdragen aan onze geloofsgroei. Zelf heb ik genoten van het schrijven en samenstellen van alles rond dit project. Ook het zelf creëren van de Bijbeljournaling/Faithjournaling layouts bij de verschillende karaktereigenschappen vond ik fijn. Het nadenken over de eigenschappen ging goed maar het echt stil staan bij wat God me wil zeggen vond ik ook lastig. Hoe heb jij dat ervaren?


En eigenlijk bevestigt dat wat ik al weet, dat ik meer mag groeien in geloof. Dat Zijn stem verstaan ook een kwestie is van oefenen, leren, soms vallen maar ook weer opstaan.


Ik ben alweer aan het nadenken en bezig met de voorbereidingen voor een volgend onderdeel, van het Groeien-project. Ik denk dat ik daar begin augustus mee wil gaan starten en het zal zeer waarschijnlijk "Welkom in de Wildernis" heten. En dat gaat ook een beetje over vallen en opstaan.


Heb je op- of aanmerkingen over Groeien: Vrucht van de Geest, vragen of mis je dingen of anders, gebruik dan gerust de knop contact hieronder. Ik hoor erg graag hoe je het hebt ervaren!


Tot snel weer!

Liefs Renneke


Voorbereidingen voor 'Welkom in de Wildernis'


ABOUT GROWING


Last month we have thought about the Fruit of the Spirit in the Growing project. I sincerely hope that it has contributed something to our faith growth. I enjoyed writing and compiling everything around this project. I also liked creating the Bible journaling/Faith journaling layouts for the different character traits. Thinking about the different character traits went well, but I also found it difficult to really think about what God wants to tell me. How was that for you?


And actually that confirms what I already know, that I have to grow more in faith. That understanding His voice is also a matter of practice, learning, sometimes falling but also getting up again.


I'm already thinking and preparing for the next part of the Growing project. I think I want to start that in early August and it will most likely be called "Welcome to the Wilderness". And that is also a bit about falling and getting up again.


If you have any comments about Growing: Fruit of the Spirit, questions or if you miss something or otherwise, feel free to use the contact button below. I would love to hear from you!


See you again soon!

Love, Renneke


Comments


Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page