top of page

vertrouwen-trust


Op 1 juni startte ons "Groeiproject" over de Vrucht van de Geest.

Het is nu de beurt aan Vertrouwen


Voor deze karaktereigenschap worden ook wel andere woorden gebruikt zoals geloof of trouw.

Ik denk dat het in het algemeen gaat om Zijn trouw, je geloof en je Vertrouwen in Hem. Maar ook trouw zijn aan Hem.


De vrucht van Gods Geest is dat we meer en meer het trouwe en betrouwbare karakter van Jezus gaan vertonen.Trouw zijn vinden we vaak moeilijk. Als het in mijn kerk niet meer is zoals ik het graag zie – blijf ik of stap ik op? We willen ons best inzetten voor een project, maar wel graag tijdelijk, zolang we er zelf plezier aan beleven. Daarna zoeken we een nieuwe uitdaging......


Grappig want voor mij heel herkenbaar, dit project “Vrucht van de Geest” maakt onderdeel uit van een groter project “Groeien (in Geloof)”. Dat heeft een reden en die reden is dat ik de uitdaging nodig heb van de afwisseling van niet één enkel project, ik heb het nodig dat er afwisseling is.

En terwijl ik dit schrijf bedenk ik me dat geloven in God, trouw zijn aan Hem, Vertrouwen op Hem helemaal niet ‘moeilijk’ is! Het is juist super afwisselend, uitdagend en verrassend! Met de stap te nemen Hem te Vertrouwen ontvang je een heel nieuw leven vol met uitdagingen!


Lees onderstaande twee Bijbelteksten eens rustig door, en misschien kan je er iets creatiefs mee doen!


‘Ik bid dat jullie liefde aldoor zal blijven groeien. Want daardoor zal ook jullie wijsheid groeien. Dan zullen jullie de dingen van God steeds beter begrijpen. Jullie zullen steeds beter gaan zien welke dingen werkelijk belangrijk zijn. Daardoor zullen jullie zuiver en volmaakt zijn op de dag dat Christus terugkomt.’

Filippenzen 1:9-10 BB


‘Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid; verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken;’

Psalmen 37:3-6 BB


Over creatief gesproken, hoe zit het eigenlijk met 'jouw Huis', het huis dat we de afgelopen tijd aan het vullen zijn met de Vrucht van de Geest? Één van de deelnemers aan dit project, Gerda, vulde haar Huis op onderstaande foto's op deze manier:

Het voorbeeld van hoe je het huis kunt vouwen vind je hier


 

Hieronder nogmaals de links naar de printables die ik maakte voor dit project.

Voor de start van dit project heb ik 9 kaartjes gemaakt van de vrucht van de Geest, de link naar die bestanden vind je hieronder.


NB Dit project en alles wat erbij hoort is helemaal gratis, het enige dat ik van je vraag is dat jij 'het doorgeeft' en dan bedoel ik dat je iets goeds doet voor iemand anders.

Hopelijk heb je veel plezier met dit deel van het project, mail me gerust via het formulier onderaan deze pagina of zoek me op op Instagram (@praktisch_christenen).


Groeten Renneke


PS wil je geen update meer missen? Abonneer dan even onderaan deze pagina!
 

Faithfulness-trust

June first we started our "Growing Project" on the Fruit of the Spirit.

Today we are talking about Trust.Other words are also used for this character trait, such as faith or loyalty.

I think in general it is about His faithfulness, your faith and your Trust in Him. But also you being faithful to Him.


The fruit of God's Spirit is that we begin to show more and more the faithful and reliable character of Jesus.


We often find it difficult to be faithful. If my church is no longer the way I like it – do I stay or do I leave? We want to do our best for a project, but only temporarily, as long as we enjoy it ourselves. After that we are looking for a new challenge......


Funny because very relatable for me, this project “Fruit of the Spirit” is part of a larger project “Growing (in Faith)”. There's a reason for that, and that's because I need the challenge of not only one single project, I need the variety.


And as I write this I am thinking that believing in God, being faithful to Him, Trusting Him is not "difficult" at all! It is super varied, interesting, challenging and surprising! By taking the step of Trusting Him you will receive a whole new life of fullness!

Read the Bibleverses below and maybe you can use these in your Biblejournaling.

‘And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ—to the glory and praise of God.’

Philippians 1:9-11 NIV

‘Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord; trust in him and he will do this: He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun.’

Psalms 37:3-6 NIVBelow you will find the link to Google Drive for the general, files for this project.

I also made an additional printable with cards with al the Fruit of the Spirit and some inspirational quotes. You can download it with the link down below.


This project and everything that goes with it is completely free, all I ask of you is that you 'pay it forward' and by that I mean that you do something good for someone else.

Have fun again with this part of the project and feel free to email me or look me up on Instagram (@praktisch_christenen).


Greetings Renneke


Don't want to miss anything, subscribe down below to my blog!

This post is inspired by the devotional 'de vrucht van de Geest' from Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap via Youversion.


Comments


Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page