top of page

vrede


Op 1 juni startte ons "Groeiproject" over de Vrucht van de Geest. Ondertussen hebben we nagedacht over Liefde en Blijdschap. Vandaag wil ik naar de volgende karaktereigenschap: VREDE.


In het Oude Testament (Hebreeuws) is het woord voor vrede sjalom. Dit woord heeft een veel diepere betekenis dan geen ruzie, of onvrede. De vrede die God geeft, is dat alles klopt, alles op de juiste plek valt, alles is zoals het bedoeld is. Vrede is een situatie waarin je je op je gemak voelt bij God en bij elkaar, je voelt je thuis.


En over thuis gesproken, hoe is het met jouw huis? Het huis dat we vullen met de Vrucht van de Geest? Dat (gevouwen) huis kan je zien als jezelf, wie jij bent. Het huis dat mag groeien tijdens dit deel van het project, groeien in de Vrucht van de Geest.

Ik gebruikte uiteindelijk een vel van 30x30 cm voor dit huis maar je kunt ook gerust een A4 gebruiken.


De bron van vrede is God zelf

In Johannes 14:27 (NBG51) staat:

"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u."


Vrede is dus wat de Geest als vrucht in ons bewerkt. Dat vergeet ik wel eens, wij moeten ons overgeven aan Hem en dan zal Hij in ons werken. Vrede als vrucht van de Geest is een bijzondere ervaring van heelheid en harmonie in relaties. De Geest wil dit als vrucht in ons laten groeien. Uit onszelf komen vaak heel andere dingen naar boven: onvrede, irritatie over situaties, mensen maar ook over onszelf! Gods Geest wil dat deze onvrede minder wordt en vrede meer ruimte krijgt.Als we deze vrede kunnen ontvangen en onszelf eigen maken, verandert dat niet alleen onszelf. En dat is ook de bedoeling. Een vrucht is er niet om alleen zelf van te genieten, maar ook om anderen van te laten genieten. Wie de vrede, de harmonie van God in zich draagt, gaat die ook uitdelen. Zo iemand weerspiegelt het karakter van God.


Vragen…

Denk er eens over na, waar voel jij onvrede, gebrek aan sjalom?

Nodig de heilige Geest uit om in de situaties die je benoemd hebt de vrucht van vrede te geven.


Hieronder nogmaals de links naar de printables die ik maakte voor dit project.

Voor de start van dit project heb ik 9 kaartjes gemaakt van de vrucht van de Geest, de link naar die bestanden vind je hieronder.


NB Dit project en alles wat erbij hoort is helemaal gratis, het enige dat ik van je vraag is dat jij 'het doorgeeft' en dan bedoel ik dat je iets goeds doet voor iemand anders.

Hopelijk heb je veel plezier met dit deel van het project, mail me gerust via het formulier onderaan deze pagina of zoek me op op Instagram (@praktisch_christenen).


Groeten Renneke


PS wil je geen update meer missen? Abonneer dan even onderaan deze pagina!
 

Peace


June first we started our "Growing Project" on the Fruit of the Spirit. We already thought about Love and Joy as charasteristics, today I want to share more about PEACE.


In the Old Testament (Hebrew) the word for peace is shalom. This word has a much deeper meaning than no quarrel, or dissatisfaction. The peace that God gives is that everything is right, everything falls into place, everything is as it should be. Peace is a situation where you feel comfortable with God and with each other, you feel at home.

The source of peace is God himself. In John 14:27 (NKJV) it says:

"Peace I leave with you, my peace I give unto you; not as the world giveth, give I unto you..."


So peace is what the Spirit produces in us as a fruit. I sometimes forget that we first must surrender to Him and then He will work in us. Peace as a fruit of the Spirit is a special feeling of wholeness and harmony in relationships. The Spirit wants to grow in us as fruit. Very different things often emerge from ourselves: dissatisfaction, irritation about situations, people and also about ourselves!


God's Spirit wants this dissatisfaction to decrease and to have more room for peace. If we can receive this peace and internalize it, it will not only change us. And that is why it is a fruit. A fruit is not only there to enjoy yourself, but also to let others enjoy it. Whoever carries the peace, the harmony of God, will also share it. Such a person reflects the character of God.


Think about it, where do you feel dissatisfaction, lack of shalom?

Invite the Holy Spirit to give the fruit of Peace in the situations you have identified.


Below you will find the link to Google Drive for the general, files for this project.

I also made an additional printable with cards with al the Fruit of the Spirit and some inspirational quotes. You can download it with the link down below.


This project and everything that goes with it is completely free, all I ask of you is that you 'pay it forward' and by that I mean that you do something good for someone else.

Have fun again with this part of the project and feel free to email me or look me up on Instagram (@praktisch_christenen).


Greetings Renneke


Don't want to miss anything, subscribe down below to my blog!

This post is inspired by the devotional 'de vrucht van de Geest' from Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap via Youversion.


Comments


Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page