top of page

Wachten

Bijgewerkt op: 17 nov. 2022

Gisteren had ik een geweldige tijd met het hosten van een wekelijkse online Bijbeljournaalsessie, we waren met 13 dames uit verschillende delen van de wereld! Tijdens onze tijd samen sprak ik over iets dat ik Andy Fishburne in zijn preek hoorde zeggen. Het ging over Johannes 14:1-14 In het huis van mijn vader zijn veel verblijfplaatsen.

Ik dacht aan wonen, in de Cambridge Dictionary: "Een huis of plek om in te wonen" en een bewoner is "een persoon die in een stad, dorp, grot enz." Dwell betekent ook 'vaak ergens over nadenken of praten'. Ik kreeg het idee dat wonen in de Bijbelse term ook een vorm van wachten is, wat betekent "De tijd voorbij laten gaan, vooral terwijl je op één plek blijft zonder al te veel te doen, totdat er iemand komt, totdat er iets gebeurt dat je verwacht of totdat je kunt iets doen.


We wachten veel en we mogen weten dat God met ons is in het wachten en wat we ook meemaken, we kunnen rusten (verblijven) in zijn aanwezigheid. We kunnen bij God wonen in het midden van de meest verontrustende tijd.

Het leven is soms als een storm en het is niet wachten tot de storm voorbij is, het gaat erom te leren dansen in de regen.

Lezingen: Johannes 14: 1-4 en Mattheüs 8: 23-26


Waiting


Yesterday I had a wonderful time hosting a weekly online Biblejournalingsession , we were with 13 ladies from different parts of the world! During our time together I spoke about something I heard Andy Fishburne say in his sermon. It was about John 14:1-14 In my Fathers house there are many dwelling places.

I was thinking about dwelling , in the Cambridge Dictionary: “A house or place to live in” and a dweller is “a person who lives in a city, town, cave etc.” Dwell also means “to think or talk about something a lot of the time.” I got the idea that dwelling in the Biblical term is also a form of waiting witch means “To allow time to go by, especially while staying in one place without doing very much, until someone comes, until something that you are expecting happens or until you can do something.”

We do a lot of waiting and we may know that God is with us in the waiting and whatever were going through we can rest (dwell) in his presence. We can dwell with God in the middle of the most troubling time.

Life is like a storm sometimes and it is not waiting for the storm to pass, it is about learning to dance in the rain.

Readings: John 14: 1-4 and Matthew 8: 23-26

All the lovely ladies on one screen!

Comments


Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page