top of page

zachtmoedigheid-gentleness


Op 1 juni startte ons "Groeiproject" over de Vrucht van de Geest.

Vandaag de op één na laatste karaktereigenschap: Zachtmoedigheid


Het woord “zachtmoedig” klinkt wat wat slap en “soft” in de oren; het lijkt niet direct een aantrekkelijke eigenschap. Zachtmoedigheid kan je vertalen als verdraagzaamheid, en dat klinkt gelijk heel anders.


Echte verdraagzaamheid/zachtmoedigheid is niets voor slappelingen. Jezus noemde Zichzelf “zachtmoedig”, maar dat weerhield Hem er niet van om een storm te stillen, demonen uit te drijven of tegen de religieuze leiders in te gaan.


Een zachtmoedig mens heeft zijn kracht niet verloren. Maar zijn kracht wordt nu geleid door Gods Geest in plaats van zijn eigen temperament en zondige begeerten. Eigenlijk is het de moed om zacht te zijn.


Zachtmoedigen worden door Jezus gezegend. Hij belooft zelfs dat ze de aarde zullen beërven (zie Mattheüs 5:5).

‘Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.’

Mattheüs 5:5 HSVHieronder nogmaals de links naar de printables die ik maakte voor dit project.

Voor de start van dit project heb ik 9 kaartjes gemaakt van de vrucht van de Geest, de link naar die bestanden vind je hieronder.


NB Dit project en alles wat erbij hoort is helemaal gratis, het enige dat ik van je vraag is dat jij 'het doorgeeft' en dan bedoel ik dat je iets goeds doet voor iemand anders.

Hopelijk heb je veel plezier met dit deel van het project, mail me gerust via het formulier onderaan deze pagina of zoek me op op Instagram (@praktisch_christenen).


Groeten Renneke


PS wil je geen update meer missen? Abonneer dan even onderaan deze pagina!
 

gentleness

June first we started our "Growing Project" on the Fruit of the Spirit.

Today we are thinking about Gentleness.


The word "Gentle" sounds a bit weak and "soft" to the ears; it does not immediately seem an attractive feature. Gentleness can be translated as forbearance, and that immediately sounds very different.True forbearance/gentleness is not for the weak. Jesus called Himself “gentle,” but that didn't stop Him from calming a storm, casting out demons, or going against the religious leaders.


A gentle man has not lost his strength. But his power is now directed by God's Spirit instead of his own temperament and sinful desires. Actually, it is the courage to be soft.


The meek are blessed by Jesus. He even promises that they will inherit the earth (see Matthew 5:5).

‘Blessed are the meek, For they shall inherit the earth.’

Matthew 5:5 NKJV


Below you will find the link to Google Drive for the general, files for this project.

I also made an additional printable with cards with al the Fruit of the Spirit and some inspirational quotes. You can download it with the link down below.


This project and everything that goes with it is completely free, all I ask of you is that you 'pay it forward' and by that I mean that you do something good for someone else.

Have fun again with this part of the project and feel free to email me or look me up on Instagram (@praktisch_christenen).


Greetings Renneke


Don't want to miss anything, subscribe down below to my blog!

This post is inspired by the devotional 'de vrucht van de Geest' from Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap via Youversion.


Komentarze


Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page